Izrada dokumenta Strategija razvoja grada Prijedora 2024-2030.

Ekonomski sektor

Naš cilj je stvoriti konkurentno, inovativno poslovno okruženje koje će privući nove investitore i podstaći razvoj lokalnih preduzeća.

Društveni sektor

Naš cilj je izgraditi inkluzivno društvo koje će promovisati jednakost, obrazovanje i zdravlje građana, te pristup kulturnim i sportskim aktivnostima.

Sektor energetske efikasnosti i ZŽS

Zaštita životne sredine i energetska efikasnost će osigurati da Prijedor ostane održiv i privlačan grad za buduće generacije.

Vizija grada Prijedora je da postane moderno, prosperitetno i inkluzivno urbano središte, koje će biti prepoznatljivo po visokom kvalitetu života, očuvanoj prirodnoj sredini i dinamičnoj ekonomiji. Grad će težiti da bude centar inovacija, obrazovanja i kulture, istovremeno njegujući svoju bogatu istoriju i kulturnu baštinu. Prijedor će biti primjer održivog razvoja, gde će građani, preduzetnici i institucije zajedno raditi na izgradnji zajednice koja pruža jednake prilike za sve svoje stanovnike.

Dokumentacija, rasprave na teme

Javna rasprava putem ecitizen platforme

Vaš doprinos će pomoći u oblikovanju politika i projekata koji će unaprijediti naš grad

Prijavite se i učestvujte u javnim raspravama online kako biste podijelili svoje ideje, sugestije i brige s nama. Vaša aktivna participacija ključna je za stvaranje odluka koje će odražavati potrebe i interese naše zajednice.

Akteri planiranja

  1. Nosilac izrade strateškog dokumenta su Razvojna agencija grada Prijedora  „PREDA“ i Gradska uprava Prijedor.
  2. Planirano je da u izradu strategije, kroz različite oblike saradnje, bude uključeno između 300 i 350 naših sugrađana.
  3. Navedeni akteri će u izradi strategije učestvovati kao članovi neke od sledećih grupa kao dijelova organizacione strukture:

 

  • Partnerska grupa za razvoj
  • Razvojni tim  
  • Sektorske radne grupe
  • Fokus grupe 

Napravi razliku!

Priljuči se izradi strategije

U procesu izrade dokumenta planiramo uključiti različite sektore lokalne zajednice, uključujući javni sektor, civilno društvo (NVO), poslovnu zajednicu, akademsku zajednicu, obrazovne institucije i pojedinačne stručnjake. Naš cilj je iskoristiti bogatstvo ekspertize i iskustva ovih različitih grupa kako bismo stvorili relevantan i kvalitetan dokument.

Ako niste član neke od grupa a želite dobrovoljno doprinijeti svojim stručnim znanjem i iskustvom, pozivamo vas da se pridružite timu.

.

Za prijavu, molimo vas da popunite obrazac dostupan na našoj web stranici. U tom obrascu, navedite svoje kontakte i kratki opis vaših referenci, ističući svoje stručno iskustvo i ekspertizu u relevantnim oblastima. Vaša prijava će biti pažljivo razmotrena, i ukoliko se vaše kvalifikacije uklapaju sa zahtjevima, kontaktirat ćemo vas kako bismo vas pozvali da se pridružite našem timu. 

Hvala vam što ste zainteresovani da se priključite!

pexels-kindel-media-9716225
pexels-david-bartus-442116
Close Search Window